เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันจึงขอเลื่อนการบรรยายและกิจกรรมทั้งหมด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันจึงขอเลื่อนการบรรยายและกิจกรรมทั้งหมด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันจึงขอเลื่อนการบรรยายและกิจกรรมทั้งหมด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้..สถาบันจำเป็นต้องขอเลื่อนการบรรยายและกิจกรรมทั้งหมดของหลักสูตร The Master รุ่น 6  เพื่อความปลอดภัยของผู้ใฝ่รู้ทุกท่าน

ทั้งนี้หากสถานการณ์ดีขึ้น สถาบันจะเปิดการบรรยายตามปกติ โดยจะแจ้งกำหนดการบรรยายใหม่ให้ทราบอีกครั้ง

สถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นโดยเร็ว เพื่อพวกเราจะได้กลับมาเจอกันเร็ว ๆ ขอให้ทุกคนปลอดภัย แข็งแรง..ดูแลตัวเองกันดี ๆ นะครับ

แบ่งปัน :