เปิดรับสมัครหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัครหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัครหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 3

สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัคร หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : THE MASTER รุ่นที่ 3
โดยเริ่มเปิดอบรมในวันที่ 19 มกราคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือเจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

99,000 บาท (ไม่รวม VAT)
*ไม่รวม VAT และค่าใช้จ่ายในการดูงานต่างประเทศ

 

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 19 มกราคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561

  • อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 17.00 น.)
  • กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ (รวมอยู่ในค่าธรรมเนียม)
  • กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ (ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียม)

 

สถานที่อบรม

ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารบางกอกทาว์เวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

สอบถามรายละเอียด

โทรศัพท์ : 06 3474 0300, 09 2281 3200
Line ID : isab2014
Website : www.isabthailand.com

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน